Cyklon

Z Encyklopedia pneumatyki

Urządzenie służące do oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek stałych i aerozoli. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu siły odśrodkowej, która wyrzuca drobiny na ściany cyklonu przy zawirowaniu strugi. Cyklon jest montowany w układzie za chłodnicą końcową. Zwany jest również separatorem cyklonowym.