Separator kondensatu

Z Encyklopedia pneumatyki

Wydzielanie się kondensatu jest nieodłącznym zjawiskiem przy wytwarzaniu sprężonego powietrza. Kondensat składa się najczęściej w 99% z wody i 1% oleju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dziennik Ustaw Nr 116 z dnia 5.11.1991r.) woda zawierająca więcej niż 15 mg/l oleju nie może być odprowadzona do kanalizacji. Zlecenie firmie specjalistycznej zagospodarowania kondensatu jest bardzo kosztownym rozwiązaniem i związane jest dodatkowo z koniecznością jego magazynowania. Kondensat może być silnie zaolejony i zanieczyszczony wytrącającymi się ciałami stałymi (np. rdzą), dlatego wymagania stawiane urządzeniom do przygotowania powietrza są bardzo wysokie. Separator kondensatu oczyszczania go z oleju jednocześnie nie obniża wydajności instalacji, gdyż podczas procesu usuwania kondensatu nie następują żadne straty powietrza.

Separator kondensatu