Stopnie ochrony

Z Encyklopedia pneumatyki

Stopień ochrony (klasa zabezpieczenia - IP) obudowy urządzenia elektrycznego, wyrażany dwucyfrowym kodem. Pierwsza cyfra wskazuje na poziom zabezpieczenia przed dostępem osób do niebezpiecznych i wrażliwych części przedmiotu, oraz zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia przed dostaniem się obiektów obcych. Druga cyfra opisuje poziom zabezpieczenia wewnętrznego wyposażenia, przed szkodliwym wpływem wody.


Cyfra Zwięzły opis Definicja Cyfra Zwięzły opis Definicja
X Ochrona nieokreślona (nieprzetestowana) X Ochrona nieokreślona (nieprzetestowana)
0 Nie zabezpieczony 0 Nie zabezpieczony
1 Zabezpieczony przed obiektami obcymi o średnicy 2″ (50,8 mm) i większej. Próbka obiektu, kula o średnicy 2″ (50,8 mm), nie przedostanie się do środka[1]. 1 Zabezpieczony przed pionowo spadającymi kroplami wody. Krople spadające pionowo nie będą miały szkodliwego wpływu.
2 Zabezpieczony przed obiektami obcymi o średnicy 0,5″ (12,7 mm) i większej. Próbka obiektu, kula o średnicy 0,5″ (12,7 mm), nie przedostanie się do środka[1]. 2 Zabezpieczony przed pionowo spadającymi kroplami wody gdy obudowa jest pochylona do 15° w jedną, lub drugą stronę od pionu. Krople spadające pionowo nie będą miały szkodliwego wpływu, nawet gdy obudowa jest pochylona do 15° w jedną, lub drugą stronę od pionu.
3 Zabezpieczony przed obiektami obcymi o średnicy 0,1″ (2,54 mm) i większej. Próbka obiektu, kula o średnicy 0,1″ (2,54 mm), nie przedostanie się do środka[1]. 3 Zabezpieczony przed rozpryskiwaną wodą. Woda rozpryskiwana pod kątem 60° z jednej, lub drugiej strony od pionu nie będzie wywierać szkodliwego wpływu.
4 Zabezpieczony przed obiektami obcymi o średnicy 0,04″ (1,02 mm) i większej. Próbka obiektu, kula o średnicy 0,04″ (1,02 mm), nie przedostanie się do środka[1]. 4 Zabezpieczony przed chlapiącą wodą. Woda chlapiąca na obudowę z dowolnego kąta nie będzie wywierać szkodliwego wpływu.
5 Chroni przed kurzem. Kurz może dostać się do środka, lecz nie w ilościach mogących uszkodzić urządzenie, lub obniżyć poziom bezpieczeństwa. 5 Zabezpieczony przed strumieniem wody. Woda wystrzelona w strumieniu na obudowę, spod dowolnego kąta nie wywrze szkodliwego wpływu.
6 Nie przepuszcza kurzu. Kurz nie dostaje się do środka. 6 Zabezpieczony przed mocnym strumieniem wody. Woda wystrzelona mocnym strumieniem na obudowę, spod dowolnego kąta nie wywrze szkodliwego wpływu.
7 Zabezpieczony przed chwilowym zanurzeniem w wodzie. Dostanie się wody w ilościach mogących trwale uszkodzić urządzenie nie będzie możliwe jeśli obudowa będzie zanurzona w wodzie do 30 minut. Poziom wody na obudowie: 6″ od góry, 39″ od dołu.

Zdefiniowane i określone przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną. Standard IEC 529.

Przypisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Próbka obiektu o pełnej średnicy nie przeciśnie się przez otwór w obudowie