Klasa izolacji

Z Encyklopedia pneumatyki

Klasa izolacji to zdefiniowane przez IEC oznaczenie użytych w urządzeniu materiałów izolacyjnych określające jego maksymalną temperaturę pracy.

Każda klasa opisana jest literą, która odpowiada temperaturze stanowiącej górną granicę dla każdej klasy izolacji. Jeżeli ta górna granica zostanie przekroczona o 10°C to okres eksploatacyjny izolacji zostanie skrócony o połowę.

Klasa izolacji B = 130°C F = 155°C H = 180°C
Temperatura otoczenia 40°C 40°C 40°C
Przyrost temperatury 80°C 105°C 125°C
Odchylenie termiczne 10 10 15
Maksymalna temperatura końcowa 130°C 155°C 180°C