Przepływ gazu przez rury: Historia wersji

Z Encyklopedia pneumatyki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 14:53, 3 kwi 2014Artur (dyskusja | edycje). . (1831 bajtów) (+29). . (Ogarnięcie prawidłowego zapisu jednostek.)
  • (bież. | poprz.) 11:38, 3 kwi 2014Ozz (dyskusja | edycje). . (1802 bajty) (+1802). . (Utworzono nową stronę "Liczba Reynoidsa jest bezwymiarowym współczynnikiem wyrażającym stosunek sił bezwładności do sił lepkości. Określona jest jako: <math>Re = D \times w \times \...")