Zbiornik pneumatyczny pomocniczy

Z Encyklopedia pneumatyki

Zbiornik sprężonego powietrza umieszczony w odpowiednim miejscu w instalacji pneumatycznej w celu uzupełnienia powietrza w przypadku jego zwiększonego zapotrzebowania.