Zawór redukcyjny zwykły

Z Encyklopedia pneumatyki
(Przekierowano z Regulator ciśnienia)

Zawór sterujący ciśnieniem, nastawiany ręcznie, utrzymujący stałą wartość ciśnienia na wyjściu, niezależnie od zmian, wyższego ciśnienia wejściowego, przy zmiennej wartości natężenia przepływu czynnika przez zawór.