Bistabilny

Z Encyklopedia pneumatyki

Układ lub element posiadający dwa stany stabilne, np. włączony/wyłączony , otwarty/zamknięty itp.