Historia Atlas Copco

Z Encyklopedia pneumatyki
Wersja Lukas (dyskusja | edycje) z dnia 14:21, 25 mar 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

1873-1890: Imponujący początek

Według pierwszego statutu firmy z 21 lutego 1873 celem AB Atlas była produkcja i sprzedaż wszelkiego rodzaju materiałów do budowy i eksploatacji kolei, a także stworzenie niezbędnych warsztatów. Po debiucie na rynku firma AB Atlas miała niezwykle dużą liczbę akcjonariuszy ( 50 osób), z których żaden nie miał więcej niż 10% kapitału zakładowego. Największym udziałowcem była rodzina Wallenbergów, która poprzez swój bank Enskilda w Sztokholmie mogła udzielać spółce znaczących pożyczek.

Inicjatorem założenia spółki był 36-letni inżynier Eduard Fränckel, który został jej pierwszym dyrektorem zarządzającym. Swoją wizją podzielił się z przemysłowcem D.O. Francke i finansistą A.O. Wallenberg'iem. Obaj panowie zainteresowali się projektem. Zakupili dużą działkę w Sztokholmie rozpoczynając budowę imponującej fabryki. Współczesne sprawozdania na temat przemysłu chwalą pierwszą fabrykę Atlas'a za wszechstronność i zaawansowane rozwiązania techniczne.

Na samym początku Atlas przejęła jednego z największych producentów pojazdów szynowych w kraju, firmę Söner Ekenbergs w Södertälje. W 1875 przyszła Atlas Copco zatrudniała już 780 pracowników. Cała produkcja odbywała się zgodnie z obowiązującymi normami. Firma Atlas była największą operacją inżynieryjną w tym okresie w Szwecji.

Pojawiają się problemy

Atlas copco 1.jpg

Mimo, że wyniki w pierwszych latach wskazywały na świetlaną przyszłość spółki, czekały ją poważne problemy. Wkrótce stało się jasne, że Atlas został stworzony na zbyt dużą skalę.

Produkty Atlasa nie mogły być sprzedawane z odpowiednim zyskiem, firma nie była w stanie konkurować z mniejszymi i bardziej efektywnymi producentami pracującymi dla kolei. Zarząd spółki podjął szereg kroków w celu wytworzenia bardziej rentownych produktów zamiennych. Tymi produktami były stałe konstrukcje takie jak mosty, struktury budynków i wieże kościelne. AB Atlas zbudowało min. otwarty w 1878 r. most Vasa w Sztokholmie i otwarty w 1906 r. most św.Eryka.

W 1883 roku 30-letni Knut Wallenberg wraz z dyrektorem banku Enskilda zastąpił swojego ojca "u steru" Atlas'a. Do tej pory, przez kilka kolejnych lat firma przynosiła straty. W 1887 roku Eduard Fränckel został zmuszony do opuszczenia firmy, a nowym dyrektorem zarządzającym został mianowany Oscar Lamm. W 1890r z powodu sytuacji gospodarczej firma AB Atlas uległa likwidacji. Została jednak odbudowana znowu dzięki pomocy finansowej Wallenberg'ów i banku Enskilda.