Kalkulator Ciśnienia

Z Encyklopedia pneumatyki

Poniżej znajduje się kalkulator dynamicznie przeliczający jednostki ciśnienia. Wystarczy w pierwsze pole wpisać wartość liczbową, a następnie określić jednostki. Zmiana jednostki spowoduje natychmiastową zmianę wyniku. Wartości są zaokrąglane do 3 miejsc po przecinku.

Kalkulator na twojej stronie

Powyższy kalkulator ciśnienia możesz bardzo łatwo osadzić na swojej stronie internetowej. W tym celu załącz na stronie w miejscu gdzie ma pojawić się kalkulator następujący kod JavaScript:

<script type="text/javascript" src="http://static.pneumatig.eu/public/pressure.js" charset="utf-8"></script>

<script type="text/javascript"> drawPressureConverter(); </script>