Klasa izolacji

Z Encyklopedia pneumatyki

Klasa izolacji to zdefiniowane przez IEC oznaczenie użytych w urządzeniu materiałów izolacyjnych określające jego maksymalną temperaturę pracy.

Każda klasa opisana jest literą, która odpowiada temperaturze stanowiącej górną granicę dla każdej klasy izolacji. Jeżeli ta górna granica zostanie przekroczona o 10°C to okres eksploatacyjny izolacji zostanie skrócony o połowę.

Klasa izolacji B F H
Temperatura otoczenia (°C) 40 40 40
Przyrost temperatury (°C) 80 105 125
Odchylenie termiczne 10 10 15
Maksymalna temperatura końcowa (°C) 130 155 180