Kompleksowe systemy sterowania

Z Encyklopedia pneumatyki

Praca sprężarek, które są częścią systemu powinna być skoordynowana w tym systemie. Jest wiele faktów przemawiających za kompleksowym systemem sterowania. Podział czasu roboczego między maszyny zmniejsza niebezpieczeństwo niespodziewanych wyłączeń. Obsługa techniczna tych sprężarek jest również łatwiejsza jeżeli jest przeprowadzana według planu. Można również podłączać maszyny będące w gotowości roboczej jeżeli zaszłoby coś nieprzewidzianego w czasie pracy systemu.