Manometr

Z Encyklopedia pneumatyki

Ciśnieniomierz z metalową przeponą, która odkształcając się, oddziałuje na wskazówkę mechaniczną przemieszczającą się po skali. Manometr wskazuje nadciśnienie. Do pomiaru podciśnienia służy wakuometr.

Urządzenie które wskazują ciśnienie zarówno większe jak i mniejsze od ciśnienia otoczenia nazywane są Manowakuometr.

Zobacz też

Wakuometr