Moc czynna bierna pozorna

Z Encyklopedia pneumatyki
Wersja Lukas (dyskusja | edycje) z dnia 12:20, 1 kwi 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Moc czynna P jest to moc, która może być wykorzystywana przy wykonywaniu pracy. Moc bierna Q jest mocą "bezużyteczną" i nie może być wykorzystywana przy wykonywaniu pracy. Moc pozorna S jest to moc, która musi zostać pobrana z sieci zasilającej by mogła zostać uaktywniona moc czynna.

Wykres pokazuje zależność między mocną pozorną (S), mocą bierną (Q) i mocą czynną (P). Kąt fi znajdujący się między bokami S i P wpływa na współczynnik mocy cos(φ).

Relacja między mocą czynną, bierną i pozorną jest zobrazowana trójkątem mocy.

$ P = U \times I \times cos\phi $

$ Q = U \times I \times sin\phi $

$ S = U \times I $

$ P = \sqrt{3} \times U_h \times I \times cos\phi $

$ Q = \sqrt{3} \times U_h \times I \times sin\phi $

$ S = \sqrt{3} \times U_h \times I $

Znaczenie poszczególnych symboli:

$ U $ - napięcie (V)

$ I $ - natężenie prądu (A)

$ U_f $ - napięcie fazowe (V)

$ I_f $ - prąd fazowy (A)

$ U_h $ - napięcie międzyprzewodowe (V)

$ I_h $ - prąd główny (A)

$ P $ - moc czynna (W)

$ Q $ - moc bierna (VAr)

$ S $ - moc pozorna (VA)

$ \phi $ - kąt przesunięcia fazowego

$ cos\phi $ - współczynnik mocy


Bibliografia dodatkowa