Przepływ gazu przez dyszę: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia pneumatyki
Linia 7: Linia 7:
 
*<math>ψ</math> - współczynnik przepływu
 
*<math>ψ</math> - współczynnik przepływu
 
*<math>A</math> - minimalny przekrój przepływu
 
*<math>A</math> - minimalny przekrój przepływu
*<math>R</math> - indywidualna stała gazowa (<math>\frac{J}{kg} \times</math>K)
+
*<math>R</math> - indywidualna stała gazowa (<math>\frac{J}{kg}\times</math>K)
 
*<math>T_1</math> - temperatura bezwzględna przed dyszą (K)
 
*<math>T_1</math> - temperatura bezwzględna przed dyszą (K)
 
*<math>p_1</math> - ciśnienie bezwzględne
 
*<math>p_1</math> - ciśnienie bezwzględne

Wersja z 12:22, 3 kwi 2014

Przepływ gazu przez dyszę zależy od stosunku ciśnień po odpowiednich stronach dyszy. Jeżeli ciśnienie za dyszą jest niższe to przepływ się zwiększa, jednakże tylko wtedy gdy ciśnienie przed dyszą ma wartość około dwukrotnie większą. Dalsze zmniejszanie wartości ciśnienia za dyszą nie spowoduje zwiększenia przepływu. Występuje tutaj krytyczny stosunek ciśnień i zależy on od wykładnika izentropowego (k). Krytyczny stosunek ciśnień ma miejsce jeżeli prędkość przepływu jest równa prędkości dźwięku w najwęższym przekroju dyszy. Przepływ staje się nadkrytyczny jeżeli wartość ciśnienia za dyszą jest w dalszym ciągu zmniejszana poniżej wartości krytycznej. Przepływ gazu przez dyszę opisuje następujący wzór:

$ G = α \times ψ \times p_1 \times 10^5 \times A \times \sqrt{\frac{2}{R \times T_1}} $

  • $ G $ - masowe natężenie przepływu (kg/s)
  • $ α $ - współczynnik dyszy
  • $ ψ $ - współczynnik przepływu
  • $ A $ - minimalny przekrój przepływu
  • $ R $ - indywidualna stała gazowa ($ \frac{J}{kg}\times $K)
  • $ T_1 $ - temperatura bezwzględna przed dyszą (K)
  • $ p_1 $ - ciśnienie bezwzględne

Bibliografia