Siłownik tandem: Historia wersji

Z Encyklopedia pneumatyki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • (bież. | poprz.) 13:05, 7 kwi 2014Ozz (dyskusja | edycje). . (240 bajtów) (+240). . (Utworzono nową stronę "Napęd złożony z dwóch siłowników tej samej średnicy, połączonych szeregowo o wspólnym tłoczysku, na którym następuje sumowanie si...")