Siłownik wielopołożeniowy

Z Encyklopedia pneumatyki

Napęd pneumatyczny składający się z dwóch lub większej ilości siłowników dwupołożeniowych połączonych konstrukcyjnie w taki sposób, że można realizować więcej niż dwa położenia robocze.