Sterowanie zaworu

Z Encyklopedia pneumatyki

Uruchamianie zaworu powodujące zmianę położenia jego elementu przełączającego.