Zawór sterujący ciśnieniem

Z Encyklopedia pneumatyki

Zawór, którego zadaniem jest sterowanie ciśnieniem sprężonego powietrza w układzie, tj. trzymanie wartości lub jej zmiana według zadanej wartości sygnału wejściowego. Ze względu na typ organu zamykającego zawory sterujące ciśnieniem mogą być:

  • grzybkowe (poppet type)
  • przeponowe (diaphragm type)
  • suwakowe (piston type)