Zawór sterujący ciśnieniem

Z Encyklopedia pneumatyki

Zawór, którego zadaniem jest sterowanie ciśnieniem sprężonego powietrza w układzie, tj. trzymanie wartości lub jej zmiana według zadanej wartości sygnału wejściowego. Ze względu na typ organu zamykającego zawory sterujące ciśnieniem mogą być:

  • Grzybkowe (poppet type)
  • Przeponowe (diaphragm type)
  • Suwakowe (piston type)