Łącznik rurowy

Z Encyklopedia pneumatyki

Element służący do łączenia przewodów między sobą lub przewodów z otworami przyłączeniowymi elementów. Ze względu na budowę i liczbę dróg przepływu łącznik rurowy może być:

 • kolankowy (elbow fitting); dwudrogowy, tworzący kąt prosty między połączonymi przewodami
 • prosty (union fitting); dwudrogowy, łączący przewody w linii prostej, bez wzajemnego obracania
 • trójnikowy T ("T" fitting);trójdrogowy w kształcie litery T
 • trójnikowy Y („Y" fitting); trójdrogowy w kształcie litery Y
 • czwórnikowy (cross filting); czterodrogowy w kształcie krzyża.

Ze względu na podłączenie do otworów przyłączeniowych elementów pneumatycznych łącznik rurowy może być:

 • gwintowy (threaded union); z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym
 • kołnierzowy (flange connection); złożony z dwóch uszczelnionych kołnierzy umieszczonych po jednym na każdym z łączonych elementów
 • obrotowy (rotory connection); umożliwiający wzajemny ciągły ruch obrotowy połączonych przewodów względem siebie
 • przegubowy (swivel connection); umożliwiający wzajemne kątowe zmiany położenia względem siebie połączonych przewodów z wyjątkiem zmian położenia powodujących ciągły ruch obrotowy
 • teleskopowy (telescopic connection); umożliwia wzajemny ruch posuwisto zwrotny połączonych przewodów (sztywnych) względem podłużnej osi
 • kulowy (spherical connection); umożliwiający wzajemne zmiany położeń względem siebie w dowolnym kierunku połączonych przewodów

Ze względu na średnicę przelotu łącznik rurowy może być:

 • redukcyjny (reducer fitting); o niejednakowej średnicy na całej długości przelotu