Bistabilny

Z Encyklopedia pneumatyki

Układ lub element posiadający dwa stany stabilne, np. włączony/wyłączony, otwarty/zamknięty, itp.