Blok funkcjonalny

Z Encyklopedia pneumatyki

Zespół konstrukcyjny pełniący określoną funkcję napędową, sterującą. Dzięki nim możliwe jest tworzenie rozbudowanych układów - możliwe są różne kombinacje ich połączeń wg określonych zasad postępowania.