Blokowa zabudowa zaworów

Z Encyklopedia pneumatyki

Zabudowa zaworów, realizowana np. na listwie lub bloku, pozwalająca na centralne zasilanie wszystkich zaworów sprężonym powietrzem oraz odprowadzanie powietrza upustowego, a także zbiorcze zasilanie sterowania elektrycznego (złącze wielowtykowe). Dzięki takiemu rozwiązaniu liczba przyłączy, przewodów i połączeń kablowych może być bardzo zredukowana.