Chłonność filtra

Z Encyklopedia pneumatyki

Zdolność filtra do zatrzymywania zanieczyszczeń. Wyraża ją się masą cząstek, które filtr jest w stanie zatrzymać do chwili, w której ostanie osiągnięta wartość graniczna spadku ciśnienia lub natężenia przepływu