Charakterystyka przepływowa

Z Encyklopedia pneumatyki

Zależność natężenia przepływu czynnika roboczego (powietrza) przez element układu pneumatycznego od spadku ciśnienia na tym elemencie, dla określonych wartości ciśnień przed i za elementem.