Charakterystyka regulacyjna

Z Encyklopedia pneumatyki

Zależność zmian regulowanego ciśnienia wyjściowego od zmian ciśnienia wejściowego, przy uwzględnieniu natężenia przepływu powietrza.