Ciśnienie akustyczne

Z Encyklopedia pneumatyki

Ciśnienie powodowane rozchodzeniem się drgań akustycznych. Wyrażają się różnicą pomiędzy ciśnieniem panującym w ośrodku w momencie rozchodzenia się fal akustycznych a ciśnieniem statycznym (pozbawionym fal akustycznych).