Ciśnienie atmosferyczne

Z Encyklopedia pneumatyki

Siła wywierana przez słup powietrza atmosferycznego na jednostkę powierzchni w wyniku swego ciężaru. Na poziomie morza średnia wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi: $ 1[atm] = 760[Tr] = 101325[Pa] = 101325 [\frac{N}{m^2}] $ i maleje wraz ze wzrostem wysokości.