Ciśnienie niszczące

Z Encyklopedia pneumatyki

Ciśnienie, które może się przyczynić do uszkodzenia elementu, wyrażające się na przykład utratą jego szczelności zewnętrznej.