Ciśnienie otwarcia

Z Encyklopedia pneumatyki

Ciśnienie, przy którym rozpoczyna się przepływ czynnika roboczego przez zawór.