Ciśnienie próbne

Z Encyklopedia pneumatyki

Ciśnienie wyższe od ciśnienia nominalnego, przy którym odbywa się badanie elementu (zespołu, układu), jednak nie powodujące żadnych uszkodzeń czy zakłóceń w działaniu.