Ciśnienie szczytowe

Z Encyklopedia pneumatyki

Krótkotrwała wartość ciśnienia, zwykle przewyższająca wartość dopuszczalną.