Czas odpowiedzi

Z Encyklopedia pneumatyki

Czas mierzony od chwili podania sygnału wejściowego do chwili uzyskania przez sygnał wyjściowy określonej wartości. Wartości sygnałów określa się odpowiednio dla każdego elementu.