Czas przełączania

Z Encyklopedia pneumatyki

Okres czasu od momentu gdy ciśnienie sterowania osiągnie poziom ciśnienia przełączania, do momentu uzyskania określonej wartości ciśnienia na wyjściu. Rozróżniamy czas włączenia i czas wyłączenia.