Czas rozruchu

Z Encyklopedia pneumatyki

Przedział czasu od momentu włączenia układu do chwili osiągnięcia ustalonych warunków pracy.