Dokładność filtrowania absolutna

Z Encyklopedia pneumatyki

Określa wymiar największej twardej, kulistej cząstki zanieczyszczenia, która może w określonych warunkach przedostać się przez filtr.