Droga przepływu

Z Encyklopedia pneumatyki

Otwór w elemencie, przez który może przepływać czynnik roboczy, przekazywany do, lub wypływający z niego. Liczba tych otworów oznacza liczbę możliwych dróg przepływu.

Zwykle są to:

  • otwór wejściowy do elementu, zasilanie (ang. iniet port),
  • otwór wyjściowy z elementu, roboczy (ang. outlet port),
  • otwór wylotowy do atmosfery (ang. air exhaust port)

W elemencie sterującym kierunkiem przepływu, tj. zaworze rozdzielającym, otwory przepływu są łączone lub odcinane w wyniku przesunięcia organu sterującego np. suwaka. Ze względu na liczbę tych otworów, czyli liczbę dróg przepływu, określa się własności funkcjonalne i podaje oznaczenia zaworów rozdzielających, dodając do liczby dróg liczbę położeń, np.:

  • dwudrogowy dwupołożeniowy 2/2
  • trzydrogowy dwupołożeniowy 3/2
  • czterodrogowy dwupołożeniowy 4/2
  • pięciodrogowy dwupołożeniowy 5/2
  • pięciodrogowy trójpołożeniowy 5/3