Elektromagnes jednostronnego działania

Z Encyklopedia pneumatyki

Mechanizm elektromagnetyczny z jedną cewką, przyjmujący dwa położenia. Przełączanie do położenia skrajnego następuje za pomocą zasilania cewki prądem.