Elektryczność - podstawy

Z Encyklopedia pneumatyki

Prąd zmienny używany np. do zasilania urządzeń oświetleniowych i silników zmienia swoją wartość i kierunek przepływu sinusoidalnie. Wartość prądu rośnie od zera do maksimum, następnie spada do zera, zmienia kierunek, rośnie do maksimum i powtórnie spada do zera. Okres T jest to czas wyrażony w sekundach w którym prąd osiąga wszystkie opisane powyżej wartości i stany. Częstotliwość oznacza ilość powyższych cykli wykonanych w ciągu sekundy.

Wykres przedstawia okresową sinusoidalną zmianę napięcia.

Mówiąc o natężeniu, lub napięciu mamy zwykle na myśli wartość skuteczną. Przy prądzie sinusoidalnym wartość skuteczną natężenia lub napięcia wyrażamy następująco:

Wartość skuteczna = wartość maksymalna $ / \sqrt{2} $

  • Napięcia o wartości poniżej 50 V są nazywane napięciami najniższymi.
  • Napięcia o wartości poniżej 1000 V są nazywane napięciami niskimi.
  • Napięcia o wartości powyżej 1000 V są nazywane napięciami wysokimi.
  • Standardowe napięcia przy częstotliwości 50 Hz mają wartość 230 / 400 V 1400 / 690 V.