Element pneumatyczny

Z Encyklopedia pneumatyki

Wydzielona jednostka konstrukcyjna pojedyncza lub złożona z kilku części, będąca częścią funkcjonalną układu pneumatycznego (np. siłownik, silnik, zawór, filtr).