Element sterowniczy

Z Encyklopedia pneumatyki

Mechanizm, który przekazuje sygnał sterujący do elementu przełączającego (np. rolka, dźwignia, elektromagnes).