Graniczne parametry

Z Encyklopedia pneumatyki

Maksymalne wartości charakterystycznych parametrów roboczych, przy których element, zespół lub układ mogą pracować przy ustalonych pozostałych wielkościach charakterystycznych. Parametry graniczne są oznaczane symbolami literowymi: $ X_min $ i $ X_max $ i określają tzw. warunki graniczne.