Hałas

Z Encyklopedia pneumatyki

Efekt akustyczny wynikający z rozchodzenia się fal dźwiękowych o natężeniu uciążliwym dla słuchu człowieka. Wyrażany w decybelach. W pneumatyce hałas powstaje głównie w sprężarkach przy wytwarzaniu sprężonego powietrza oraz przy wypływie sprężonego powietrza z elementów roboczych.