Instrukcja

Z Encyklopedia pneumatyki

Dokument wyszczególniający, stosownie do jego zakresu, materiały oraz wyposażenie pomocnicze, środki,czynności przygotowawcze i procedury postępowania, których posiadanie i stosowanie jest niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów montażu, odbioru technicznego, eksploatacji i obsługiwania elementów, kompletnych układów i urządzeń itp. Dokumentacja techniczna może zawierać przede wszystkim:

  • instrukcję montażu (installation manual)
  • instrukcję odbioru technicznego (commissioning manual)
  • instrukcję eksploatacji (operating manual)
  • instrukcję obsługiwania (maintenance manual)