Klasa zanieczyszczeń substancjami stałymi

Z Encyklopedia pneumatyki

Oznaczenie cyfrowe określające graniczne stężenie cząstek zanieczyszczeń stałych, ustalone dla poszczególnych stopni (skali rozmiarów cząstek), w określonych warunkach.