Klasa zaolejenia

Z Encyklopedia pneumatyki

Oznaczenie cyfrowe określające graniczne stężenie oleju w sprężonym powietrzu, w danych warunkach