Moment obrotowy

Z Encyklopedia pneumatyki

Wg definicji jest to siła w ruchu obrotowym. Siłę tę wyrażamy w Niutonometrach [Nm]. Zobrazować to możemy na przykładzie: mamy wał wykonujący ruch obrotowy (na przykład wał korbowy silnika), do którego mocujemy ramię długości jednego metra. Na ramieniu mamy ciężar (dla potrzeb definicji przyjmijmy 1kg), który chcemy poruszyć.

Moment obrotowy obliczamy z prostego wzoru:

$ M_0=r \times F $

gdzie $ M_0 $ - moment obrotowy, r - promień wiodący (w naszym przypadku 1m), F - siła.


Przeliczamy ciężar (1kg) na siłę:

$ F=m \times g $

$ F=1[kg] \times 9,81[\frac{m}{s^2}] $


Ponieważ $ [N]=[kg] \times [\frac{m}{s^2}] $ otrzymujemy $ F=9,81[N] $.


Z powyższego otrzymujemy $ M_0=9,81[Nm] $.