Nadkompresja

Z Encyklopedia pneumatyki

Nadkompresja jest być może najłatwiejszym sposobem osuszania sprężonego powietrza. Powietrze jest najpierw sprężone do wyższej wartości ciśnienia niż zamierzone ciśnienie robocze co oznacza, że koncentracja pary wodnej wzrasta. Następnie powietrze jest schładzane i przy tym oddzielana jest woda. Potem powietrze rozpręża się do żądanej wartości ciśnienia roboczego i osiągana jest niższa wartość ciśnieniowego punktu rosy (PDP). Jednakże tę metodę można stosować tylko w przypadku bardzo małego natężenia przepływu ze względu na duży pobór energii.

Bibliografia