Nośnik informacji

Z Encyklopedia pneumatyki

Środek wykorzystywany do przenoszenia informacji. W sterowniczych układach pneumatycznych jego rolę pełni właśnie sprężone powietrze (gaz)